ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΡΓΑ


1....Προς Ευθύνουν αμάρτυρος
2....Προς Καλλίμαχον παραγραφή
3....Κατά Λοχίτου
4....Περί του ζεύγους
5....Τραπεζιτικός
6....Αιγινητικός
7....Προς Δημόνικον
8....Κατά των σοφιστών
9....Ελένης εγκώμιον
10....Βούσιρις
11....Πανηγυρικός
12....Πλαταϊκός
13....Προς Νικοκλέα
14....Νικοκλής
15....Ευαγόρας
16....Αρχίδαμος
17....Περί της ειρήνης
18....Αρεοπαγιτικός
19....Περί της αντιδόσεως
20....Φίλιππος
21....Παναθηναϊκός
22....Επιστολή Διονυσίω
23....Επιστολή τοις Ιάσονος παισίν
24....Επιστολή Αρχιδάμω
25....Επιστολή τοις Μυτιληναίων άρχουσιν
26....Επιστολή Τιμοθέω
27....Επιστολή Φιλίππω
28....Επιστολή Αλεξάνδρω
29....Επιστολή Αντιπάτρω
30....Επιστολή Φιλίππω