ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ο Αστερίσκος στον τίτλο κάποιου βιβλίου σημαίνει ότι το βιβλίο δε βρίσκεται στην κεντρική βιβλιοθήκη του σχολείου αλλά στη βιβλιοθήκη της αίθουσας των καθηγητών, στο γραφείο του υποδιευθυντή ή του διευθυντή, στο Δημοτικό ή στις κατά τόπους βιβλιοθήκες των ειδικοτήτων.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ

_

Εννιά Ουπανισάδες, μτφρ. Γ. Μανέττα

Κονιδάρης, Αθήνα 1999

_

Αυτές οι πληγές που γιατρεύουν!

Πνευματικές Εκδόσεις, Αθήνα, χ.χ.

_

*Προβληματισμοί, τόμ. 1, 2, 4, 5

Θεσ/νίκη 1979

_

*Χριστούγεννα

Ακρίτας, Αθήνα 1985

_

*Εννιά Σούτρες του Βούδα, μτφρ. Α. Τσακαλής

Πύρινος Κόσμος, Αθήνα, χ.χ.

_

Η Βίβλος εικονογραφημένη

Σιδέρης, Αθήνα, χ.χ.

_

Η Παλαιά Διαθήκη

Η Ζωή, Αθήναι 1969

_

*H Kαινή Διαθήκη

Βιβλική Εταιρεία, Αθήνα 1989;

_

Μηναίον του Μαΐου

Εκ. Της Ελλάδος, Αθήνα, χ.χ.

_

Το Μέγα Ωρολόγιον

Σαλίβερος, Αθήνα, χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη

Η ''ΖΩΗ'', Αθήναι 1967

_

Η Καινή Διαθήκη (2)

Βιβλική Εταιρία, Αθήνα, χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη

Εν Λονδίνω, 1951

_

Η Καινή Διαθήκη

Βιβλική Εταιρία, Αθήνα, χ.χ.

_

Η Αγία Γραφή

Εν Λονδίνω, 1950

_

Η Παλαιά Διαθήκη

Η ''ΖΩΗ'', Αθήναι, χ.χ.

_

Η Παλαιά Διαθήκη

Η ''ΖΩΗ'', Αθήναι, χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη

Βιβλική Εταιρία, Αθήνα, χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη

Η ''ΖΩΗ'', Αθήνα, χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη

Βιβλική Εταιρία, Αθήνα, χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη

Η ''ΖΩΗ'', Αθήνα 1955

_

Η Αγία Γραφή εις εικόνας

Αθήναι, χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη

Εν Αθήναις και Κωνσταντινουπόλη 1921

_

Περικοπαί εκ της Παλαιάς Διαθήκης

χ.χ.

_

Περικοπαί εκ της Παλαιάς Διαθήκης

χ.χ.

_

Περικοπαί εκ της Παλαιάς Διαθήκης

χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη

Βιβλική Εταιρία, Αθήνα, χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη

Βιβλική Εταιρία, Αθήνα, χ.χ.

_

Κλήμης ο Ρώμης

Απ. Διακονία, Αθήναι 1955

_

Πολύκαρπος Σμύρνης-Ερμάς-Παπίας-Κοδράτος-Αριστείδης-Ιουστίνος

Απ. Διακονία, Αθήναι 1955

_

Ιουστίνος-Τατιανός-Μελίτων-Αθηναγόρας

Απ. Διακονία, Αθήναι 1955

_

Θεόφιλος Αντιοχείας-Ερμείας-Ηγήσιππος-Ειρηναίος-Ιππόλυτος

Απ. Διακονία, Αθήναι 1955

_

Ιππόλυτος (μέρος Β')

Απ. Διακονία, Αθήναι 1956

_

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (μέρος Α')

Απ. Διακονία, Αθήναι 1956

_

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (μέρος Β')

Απ. Διακονία, Αθήναι 1956

_

Ωριγένης (μέρος Α΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1956

_

Ωριγένης (μέρος Β΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1957

_

Ωριγένης (μέρος Γ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1957

_

Ωριγένης (μέρος Δ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1957

_

Ωριγένης (μέρος Ε΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1957

_

Ωριγένης (μέρος ΣΤ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1958

_

Ωριγένης (μέρος Η΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1958

_

Ωριγένης (μέρος Θ΄)-Ιούλιος Αφρικανός-Διονύσιος Αλεξανδρείας-Γρηγόριος Νεοκαισαρείας

Απ. Διακονία, Αθήναι 1958

_

Μεθόδιος-Πέτρος Αλεξανδρείας-Αλέξανδρος Αλεξανδρείας-Ευστάθιος Αντιοχείας

Απ. Διακονία, Αθήναι 1959

_

Τίτος Βόστρων-Θεόδωρος Ηρακλείας-Αλέξανδρος Λυκοπόλεως-Ευσέβιος Καισαρείας (μέρος Α΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1959

_

Ευσέβιος Καισαρείας (μέρος Β΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1959

_

Ευσέβιος Καισαρείας (μέρος Γ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1959

_

Ευσέβιος Καισαρείας (μέρος Δ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1959

_

Ευσέβιος Καισαρείας (μέρος Ε΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1960

_

Ευσέβιος Καισαρείας (μέρος Ζ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1960

_

Ευσέβιος Καισαρείας (μέρος Η΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1960

_

Ευσέβιος Καισαρείας (μέρος Θ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1961

_

Ευσεβιος Καισαρείας (μέρος Ι΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1961

_

Ευσεβιος Καισαρείας (μέρος ΙΑ΄)-Μάρκελλος Αγκύρας-Βασίλειος Αγκύρας

Απ. Διακονία, Αθήναι 1962

_

Μέγας Αθανάσιος (μέρος Α΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1962

_

Μέγας Αθανάσιος (μέρος Β΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1962

_

Μέγας Αθανάσιος (μέρος Γ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1963

_

Μέγας Αθανάσιος (μέρος Δ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1963

_

Μέγας Αθανάσιος (μέρος Ε΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1964

_

Μέγας Αθανάσιος (μέρος ΣΤ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1964

_

Μέγας Αθανάσιος (μέρος Ζ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1965

_

Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον το μέγα, επιμ. και επιστ. Πρωτοσυγκ. Ευστ. Δ. Σκάρπα

Εν Αθήναις, χ.χ.

_

Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον

Απ. Διακονία, χ.χ.

_

Μηναίον του Ιανουαρίου

Απ. Διακονία, εν Αθήναις 1991

_

Μηναίον του Φεβρουαρίου

Απ. Διακονία, εν Αθήναις, χ.χ.

_

Μηναίον του Μαρτίου

Απ. Διακονία, εν Αθήναις, χ.χ.

_

Μηναίον του Μαρτίου (2)

Απ. Διακονία, εν Αθήναις, χ.χ.

_

Μηναίον του Απριλίου

Απ. Διακονία, εν Αθήναις, χ.χ.

_

Μηναίον του Απριλίου (2)

Απ. Διακονία, εν Αθήναις, χ.χ.

_

Μηναίον του Μαίου

Απ. Διακονία, εν Αθήναις, χ.χ.

_

Μηναίον του Οκτωβρίου

Απ. Διακονία, εν Αθήναις, χ.χ.

_

Μηναίον του Νοεμβρίου

Απ. Διακονία, εν Αθήναις, χ.χ.

_

Η Καινή Διαθήκη, ερμ. Π. Ν. Τρεμπέλας

"Ο Σωτήρ", Αθήναι 1997

_

*Η Καινή Διαθήκη, ερμ. Π. Τρεμπέλας

Ο Σωτήρ, Αθήνα 1991 [Βιβλιοθήκη Στ' Δημοτικού]

_

Το ιερό Κοράνιο, μτφρ.-σχ. Γ. Ι. Πεντάκης

Δημιουργία, Αθήνα 1995

_

Ο Μέγας Συναξαριστής της ορθοδόξου εκκλησίας, τόμ. Α'

Αθήνα 1978

_

Ο Μέγας Συναξαριστής της ορθοδόξου εκκλησίας, τόμ. Β'

Αθήνα 1978

_

Ο Μέγας Συναξαριστής της ορθοδόξου εκκλησίας, τόμ. Γ'

Αθήνα 1976

_

Ο Μέγας Συναξαριστής της ορθοδόξου εκκλησίας, τόμ. Δ'

Αθήνα 1979

_

Ο Μέγας Συναξαριστής της ορθοδόξου εκκλησίας, τόμ. Ι'

Αθήνα 1978

_

Ο Μέγας Συναξαριστής της ορθοδόξου εκκλησίας, τόμ. ΙΒ'

Αθήνα 1977

_

Το Μέγα Ωρολόγιον

Οίκος Μιχαήλ Σαλιβέρου Α.Ε., Αθήνα 1900

_

Εις δόξαν της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος

Ελληνική Τυπογραφία, Εν Ιασσίω 1821

_

Ακολουθία πλήρης μετά Παρακλητικού κανόνος

Άγιον όρος 1959

_

Το παιδί, ένας άγνωστος κόσμος

Αθήναι 1957

_

Επίκαιρα μυνήματα των τριών Ιεραρχών, περί φιλοπατρίας, εθνικής κληρονομιας και κοινωνικής δικαιοσύνης

Θεσσαλονίκη 1996

_

Επίκαιρα μυνήματα των τριών Ιεραρχών, περί φιλοπατρίας, εθνικής κληρονομιας και κοινωνικής δικαιοσύνης

Θεσσαλονίκη 1996

_

Επίκαιρα μυνήματα των τριών Ιεραρχών, περί φιλοπατρίας, εθνικής κληρονομιας και κοινωνικής δικαιοσύνης

Θεσσαλονίκη 1996

_

Κοέλεθ Τόμ. Ά

Παπαδημητρίου , Αθήναι χ.χ

_

Κοέλεθ Τόμ. ΄Β

Παπαδημητρίου , Αθήναι χ.χ

_

Διονύσιος Φραζούλης 1882-1920

Η Ζωή, Αθήναι 1950

_

Οίκος Θεού

Αποστολική Διακονία, Αθήναι 1950

_

Η στολή της ψυχής μας

Αποστολική Διακονία, Αθήναι 1949

_

Εμπρός στα παιδιά μας

Η Ζωή, Αθήναι 1955

_

Ο άπειρος Θεός

Η Ζωή, χ.χ.

_

Μαθητεία στον Άγιο Νικόδημο

Ιερά Μονή Παρακλήτου, Ωροπός Αττικής 1996

_

Ηθική και υγεία

"Απόστολος Παύλος", Αθήναι 1939

_

Οι μεγάλοι άνδρες περί του χριστιανισμού

Συνοδινού-Καβαλλιεράτου, Αθήνα 1937

_

Ομιλούν οι σοφοί περί χριστιανισμού

Η Ζωή, Αθήναι χ.χ.

_

Ομιλούν οι σοφοί περί Θεού

Η Ζωή, Αθήναι χ.χ.

_

Ιησούς, η ζωή που άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας

Χριστιανική κίνηση αγάπης, Θεσσαλονίκη χ.χ.

_

Ημερολόγιον του έτους 2000

Παπαδόπουλος,χ.χ.

_

Η αιώνια αλήθεια

Αποστολική Διακονία της εκκλησίας της Ελλάδος, εν Αθήναις 1960

_

Εκλογή Ελληνικής Ορθοδόξου Υμνογραφίας

_

_

Δελτίον της "Χριστιανικής Ενώσεως εκπαιδευτικών λειτουργών

Αθήναι 1951

_

Θεολογική βιβλιογραφία

Θεσσαλονίκη 1973

_

Αγιογραφικά θέματα(1947-1950):το βιβλίο της γενέσεως

Θεσσαλονίκη χ.χ.

_

Ωριγένης (μέρος Ζ΄)

Απ. Διακονία, Αθήναι 1958

_

Οι σοφοί περί Θεού και θρησκείας (2)

Αθήναι 1947

_

Η καλή ώρα (3)

Οσία Ξένη, Θεσσαλονίκη 1991

Aeppli E.

Σύγχρονος θεραπεθτική ψυχολογία, ο ψυχολόγος-σύμβουλος και το έργον του

Αθήναι, χ.χ.

Aland Kurt

*Synopsis Quattur Evangeliorum

Deutsche B., Stuttgart 1985

Archbishop Demetrios of America

A call to Faith (2)

Greek Orthodox Archdiocese of America , New York2004

Berdiaeff N.

*Χριστιανισμός και κοινωνική πραγματικότητα

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη, χ.χ.

Berggrav E.

Η ψυχική πηγή της θρησκείας

Άνθρωπος, Αθήναι 1946

Dahm C.

Εκατομμύρια Ρώσοι πιστεύουν στον θεό

Αποστολική Διακονία, Αθήναι 1979

Helseler B.V.

Ώρα της ενανθρωπήσεως

Αποστολική Διακονία της εκκλησίας της Ελλάδος, ΑθήναΙ 1955

Hoesl P.

Το κορίτσι της εποχής μας

Αποστολική Διακονία της εκκλησίας της Ελλάδος, χ.χ.

Holzner J.

Παύλος, μτφρ. Ι. Κοτσώνης

Η Δαμασκός, Αθήναι 1948

Keller W.

*Η Βίβλος ως Ιστορία Λαών και Πολιτισμών

Ιστορική Βιβλιοθήκη, 1968

Kung H.

Η αρχή των πάντων, μτφρ. Ε. Θεοδώρου

Ουρανός, Αθήνα 2009

Livingstone R. W.

Ελληνικά ιδανικά και σύγχρονη ζωή (4)

"Γουτεμβέργιος", 1950

Malalasekera G.P. & Jayatilleke K. N.

Le bouddhisme et la question raciale

UNESCO,x.x.

Nestle-Aland (επιμ.)

*Novum Testamentum Graece

Deutsche Bibl., Stuttgart, 1979

Schmoller A.

*Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament

Wurttembergishe B., Stuttgart 1986

Sherrard Ph. - Allchin A. M.- Ware T.- Putnam C.- Evdokimov P.- Onimus J.-Clement O.

Περί ύλης και τέχνης

Αθηνά, Αθήνα 1971

Sherrard Ph. κ.ά.

*Περί Ύλης και Τέχνης

Αθηνά, Αθήνα 1971

Spranger E.

O άγνωστος θεός (2)

Αναξαγόρας, εν Αθήναις 1958

Trakatellis D. Bishop

The Transcendent God of Eugnostos

Holy Cross Orthodox Press, Massachusetts 1991

Tresmontant Cl.

*Παύλος, μτφρ. Τ.Κ. Κοντομέρκος

Ο.Κ.Ε., Αθήναι 1967;

Weilerstein S.R.

*Μεγάλες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης, μτφρ. Μ. Κρίσπη

Πεχλιβανίδης, Αθήνα, χ.χ. [Αίθ. Ε' Δημοτικού]

Αγγελόπουλος Αθ.

*Η εκκλησία Θεσσαλονίκης

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1991

Αγιορείτης Μοναχός

475 αποφθέγματα του θεόπνευστου Αγίου Ισαάκ του Σύρου

Ορθόδοξος Κυψέλη, χ.χ.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Περί φυγής Λόγος απολογητικός (περί ιερωσύνης)

Ενοριάς, Αθήναι 1948

Αγουρίδης Σ.

*Ψυχολογία και θρησκευτική Ζωή

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1978

Αγουρίδης Σ.

Ψυχολογία και θρησκευτική ζωή

Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1978

Αθανασίου-Παπαθανασίου Ε.

Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή μας

Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2000

Αζκουλ Μ.

Αντιχριστιανισμός, ο νέος αθεϊσμός

Αθήνα 1985

Αθανασόπουλος Α.

Πρόσωπα και θέματα του θείου πάθους

Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη 1958

Αλεβιζόπουλος Α.

*Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός και Ορθοδοξία

Επτάλοφος, Αθήνα 1992

Aλεβιζόπουλος A.Γ.

*Ψυχοναρκωτικά. Nέες «αιρέσεις» στην Eλλάδα

Aρχ. Aθηνών, Aθήναι 1980

Αλεβιζόπουλος Α.

*Οι χιλιαστές μας γράφουν

Απ. Διακονία, Αθήνα 1985

Ανδρουτσοπούλου Γ.

Ο ελληνισμός υποφήτης του Χριστιανισμού

Χριστοδούλου, εν Αθήναις 1954

Αντωνιάδης Β.

Εγχειρίδιον εισαγωγής εις τας Αγίας Γραφάς, τομ.Β'

Φοινικός, εν Αθήναις 1937

Αντωνιάδης Βασίλειος

Εγχειρίδιον εισαγωγής εις τας Αγίας Γραφάς

Εν Αθήναις, 1937

Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ι.

Αστέρες πολύφωτοι, Μέγας Βασίλειος- Γρηγόριος Θεόλογος (2)

Ζωή, Αθήναι 1968

Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ι.

Ο φλογερός μαθητής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ζωή, Αθήναι 1968

Αρχ. Βασίλειος

*Εισοδικόν

Ι.Μ. Σταυρονικήτα, Ά. Όρος 1982

Αρχιμανδρίτης Δανιηλίδης Α.

Η ζωή των νέων

Λεώνης , εν Αθήναις 1924

Αρχιμ. Κοτσώνης Ι.

Η διάδοσις του Χριστιανισμού κατά τους χρόνους των τριών ιεραρχών

Θεσσαλονίκη 1966

Αρχιμ. Κυράτσου Δ. Πρωτοσυγκέλλου

Λόγος ρηθείς εις τα Θυρανοίξια ειτ' ουν εγκαίνια του ιερού ναού της Αγίας Σκέπης

εν Εδέσση, 1962

Αρχιμ. Λιμπερόπουλος Α.

Διακαινήσιμος Εβδομάς

Αθήναι 1957

Αρχιμ. Λιμπερόπουλος Α.

Σχεδιαγράμματα ομιλιών εις τας Κυριακάς Περικοπάς των Αποστόλων όλου του έτους

εν Αθήναις, 1946

Αρχιμ. Λιμπερόπουλος Α.

Δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας

Συνοδινού, Αθήναι 1962

Αρχιμ. Λιμπερόπουλος Α.

Επιστημονική έκθεσις περί της ουσίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας

εν Αθήναις, 1947

Αρχ. Μαστρογιαννόπουλος Ηλ.

*Οι πατέρες της εκκλησίας και ο άνθρωπος

Η Ζωή, Αθήναι 1979

Αρχιμ. Μαστρογιαννόπουλος Ηλ.

Θεολογικές παρουσίες

Γραφικές τέχνες, Αθήναι 1986

Αρχιμ. Μαστρογιαννόπουλος Ηλ.

Το πολίτευμα των χριστιανών, δοκίμια θεολογικά και οδηγητικά

Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1975

Αρχιμ. Μαστρογιαννόπουλος Ηλ.

Οι πατέρες της εκκλησίας και ο άνθρωπος

Η Ζωή, Αθήναι 1979

Αρχιεπίσκοπος Παπαδόπουλος Χρυσόστ.

Η ορθόδοξος Ανατολική εκκλησία, τομ. ΙΑ΄

Αποστολική Διακονία της εκκλησίας της Ελλάδος, εν Αθήναις 1954

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Το φλέγον ζήτημα

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1953

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Κοιτάσματα χρυσού…

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1953

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Απ΄ τους τάφους των ηρώων

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1953

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Ενώ, ροδίζει η αυγή…

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1951

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Εορταστικά

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1953

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Στα ίχνη του…

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1952

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Πιστός στην κλήσι του

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1951

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Πνευματικές σελίδες

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1951

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Προ και μετά τον γάμο

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1953

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Σκέψεις συνθήματα

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1955

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Στενή Πύλη

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1950

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Με το φίλο της καρδιάς μου …

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1952

Αρχιμ. Παπαμιχαήλ Τιμ.

Αξιοποιήστε την ζωή σας …

Πέλεκαν, Θεσσαλονίκη 1954

Αρχιμανδρίτης Πόποβιτς Ι.

Άνθρωπος και θεάνθρωπος, μτφρ. Αθ. Γιέβτιτς

Αστήρ, Αθήνα 1981

Ασέρ Μ.

Οι ψαλμοί του Δαβίδ

Αθήναι, 1973

Ατματζίδης Χ.

Η έννοια της δόξας στην Παύλεια Θεολογία

Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2001

Αφεντάκης Ν.

Ο Ρώγων Ιωσήφ, ο επίσκοπος των ελεύθερων πολιορκημένων

Αποστολική Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1954

Βασειλιάδης Ν.

Χριστιανισμός και ανθρωπισμός

Ο Σωτήρ, Αθήναι 1978

Βασειλιάδης Ν.

Η χριστινική πίστις εις τον αιώνα της επιστήμης

Ο Σωτήρ, Αθήναι 1977

Βασιλειάδης Π.

*Χάρις Κοινωνία Διακονία

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1985

Βασίλειος ο Μέγας

Λόγοι εις την Εξαήμερον

Θεσσαλονίκη 1951

Bασιλόπουλος Xρ.K.

*Διδακτική των θρησκευτικών στη Mέση Eκπαίδευση

Aφοί Kυριακίδη, Θεσ/νίκη 1989

Bεργωτής Γ.Θ.

*Λεξικό λειτουργικών και τελετουργικών όρων

Θεσσαλονίκη 1988

Bλάχος I.Σ. Ιερόθεος

*Oρθόδοξη ψυχοθεραπία

Iερά Mονή Tιμίου Σταυρού, Έδεσσα 1987

Βοβολίνη Κ.

1453-1953 Η εκκλησία εις τον αγώνα της ελευθερίας

Κλεισιούνης Π, Αθήναι 1952

Βουλγαράκης Ηλ.

*Ιεραπόστολοι. Δρόμοι και δομές

Αρμός, Αθήνα 1989

Βροντάς Π.

Η νέα αποκάλυψη, χριστιανός λέγομαι αλλά... δεν είμαι!!! (2)

Θεσσαλονίκη 1955

Γαλάνης Ι.

*Η πρώτη επιστολή του Α. Παύλου προς Θεσ/νικείς

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1985

Γαλάνης Ι.

Η σύγχρονη οικολογική κρίση και οι τρεις Ιεράρχες (3)

Θεσσαλονίκη 1990

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

Αγιοείται Πατέρες και αγιορείτικα

Ιερού ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Θεσσαλονίκη 1993

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

Ο Γέρων Χατζη-Γεώργης ο Αθωνίτης

Ιερού ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Θεσσαλονίκη 1999

Γεωργιάδης Α.

Η επιστήμη περί ηθικής (2)

Συνοδινού-Καβαλλιεράτου, Αθήνα 1936

Γεωργόπουλος Γ.

Φιλοσοφική Ανθρωπολογία

Το οικονομικό, Αθήνα 1991

Γιανναράς Xρ.

*Προτάσεις κριτικής οντολογίας

Δόμος, Aθήνα 1985

Γιανναράς Χρ.

*Η ελευθερία του Ήθους

Γρηγόρης, Αθήνα 1979

Γιανναράς Χρ.

*Ορθοδοξία και Δύση

Δωδώνη, Αθήνα 1979

Γιανναράς Χρ.

*Πείνα και Δίψα

Γρηγόρης, Αθήνα, χ.χ.

Γιανναράς Χρ.

Πείνα και δίψα

Γρηγόρης, χ.χ.

Γιανναράς Χρ.

Το προνόμιο της απελπισίας

Γρηγόρης, Αθήνα 1973

Γιανναράς Χρ.

Ορθός λόγος και κοινωνική πρακτική

Δόμος, Αθήνα 1990

Γιανναράς Χρ., Ζάννης Τασ., Κουρτέτσης Δ., Χιωτέλλη Κ., Παπατσώνης Τ., Sherrard P., Χριστοδούλου Δ., Χίος Δ., Τριανταφυλλόπουλος Ν.

Έρως και γάμος

Αθηνά, Αθήνα 1972

Γιούλτσης Β.

*Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1985

Γκοραϊνοφ Ε.

Ο άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ

Τήνος, Αθήναι χ.χ.

Γρηγόριος ιερ.

*H θεία λειτουργία. Σχόλια

Δόμος, Aθήνα 1987

Γρηγόριος ο Θεολόγος& Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Παραινέσεις προς Ολυμπιάδα

Φως, Αθήνα 1960

Γρηγόριος ο Θεολόγος& Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Παραινέσεις προς Ολυμπιάδα

Φως, Αθήνα 1960

Γριτσόπουλος Τ.

Παιδεία ελληνική και χριστιανική

Αθήναι 1966

Δαμασκηνός Σ. κ.ά.

Αφιέρωμα στον αρχιεπίσκοπο Δημήτριο (2)

Eunomia Verlag, Αθήνα 2002

Δεληκωσταντής K.

*Tο ήθος της ελευθερίας

Δόμος, Aθήνα 1990

Δελιάλη Π. Ν.

Σύμβολαι εις την εκκλησιαστική ιστορία της Κοζάνης

Εν Κοζάνη, 1960

Δημόπουλος Π.

Τα μεγάλα μεταφυσικά θέματα, Θεός , ψυχή , ζωή , θάνατος και η μετα θάνατον Ζωη

Αθήναι 1949

Ελιγιά Γ.

*Εβραϊκά Μελετήματα

Θεσ/νίκη 1978

Επίσκοπ. Ρούσσας Άνθ.Δ.

Εκκλησία και νέος ελληνισμός

Γνωριμία, Αλεξανδρούπολη 1990

Ευδοκίμοφ Π.

*Η Ορθοδοξία, μτφρ. Α. Μουρτζόπουλος

Ρηγόπουλος, Θεσ/νίκη 1972

Ευδοκίμοφ Π.

*Η τέχνη της εικόνας

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1980

Ευδοκίμοφ Π.

*Η Γυναίκα και η Σωτηρία του Κόσμου

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη, χ.χ.

Ευδοκίμοφ Π.

Η γυναίκα και η σωτηρία του κόσμου

Πουρναράς , Θεσσαλονίκη 1973

Ζαχαρόπουλος Ν.

Εκκλησία - παιδεία , χθες και σήμερα, Συναξάρι εκκλησιαστικής κρίσης (3)

Α.Π.Θ , Θεσσαλονίκη 1986

Ζήσης Θ.

Οι τρεις ιεράρχαι και η πνευματική πορεία του γένους (3)

Α.Π.Θ , Θεσσαλονίκη 1982

Ζιάκας Γρ.

*Ιστορία των Θρησκευμάτων. Β' Το Ισλάμ

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1981

Ζιάκας Γρ.

Από τη δεύτερη στη τρίτη χιλιετία το θρησκευτικό ερώτημα (3)

Α.Π.Θ , Θεσσαλονίκη 1994

Ηλιάδης Π.

Ελληνισμός και Χριστιανισμός

Πλατσιλινάκου, Αθήναι 1960

Ηοlzner J.

Παύλος, μτφρ. Ι. Κοτσώνης

Η Δαμασκός, Αθήναι 1942

Θεοδώρακόπουλος Ι.

Χριστιανικά και φιλοσοφικά μελετήματα

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος , Αθήναι 1949

Ιερέας Ζωγράφος Π.

Κηρύγματα αλήθειας και ζωής . Τομ.΄Δ

Μέλισσα , Θεσσαλονίκη 1998

Ιερομόναχος Νταμ χ.

Η ελληνική ορθόδοξος εκκλησία

Burda, 1964

Ιωάννης

Η αποκάλυψη, μτφρ. Γ. Σεφέρης

Ίκαρος, Αθήνα 1987 [Δωρεά Κιαγιαδάκη]

Ιωάννης

Η αποκάλυψη, μτφρ. Οδ. Ελύτης

Ύψιλον, Αθήνα 1985 [Δωρεά Κιαγιαδάκη]

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το Μέγα Αξίωμα

Φως, Αθήνα 1959

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το Μέγα Αξίωμα

Φως, Αθήνα 1959

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το Μέγα Αξίωμα

Φως, Αθήνα 1959

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Το Σωτήριον Φάρμακον

Φως, Αθήνα 1958

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Πνευματικές Ακτινοβολίες από τον άμβωνα της Αντιόχειας

Φως, Αθήνα 1957

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ομιλία περί της ανατροφής των τέκνων

Εκδοτική Αθήνών, Αθήναι 1962

Iωαννίδης Γ. B.

*Mικρή εγκυκλοπαίδεια εθνομαρτύρων κληρικών, τόμ. A'

Aποστολική Διακονία, Aθήνα 1991

Ιωαννίδης Χ. Β.

*Το Ευαγγέλιον και το Κοινωνικόν Πρόβλημα

Τριανταφύλλου, Θεσ/νίκη 1950

Ιωαννίδης Χ. Β.

Το Ευαγγέλιον και το Κοινωνικόν πρόβλημα

Τριανταφύλλου, εν Θεσσαλονίκη 1950

Καλλίνικος Κ.

*Ο χριστιανικός ναός και τα τελούμενα εν αυτώ

Γρηγόρης, Αθήνα 1969

Καλλοκύρης Κ.

Ορθοδοξία και χορευτικές εκδηλώσεις μέσα και γύρω στις εκκλησίες (3)

Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 1983

Καραβιδόπουλος Ι.

*Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1983

Καραβιδόπουλος Ι.

*Α. Παύλου Επιστολές προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολλοσαιείς, Φιλήμονα

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1981

Καραβιδόπουλος Ι.

Προσωπείο και πρόσωπο κατά τους τρεις ιεράρχες (3)

Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 1979

Καραδιάκος Χ.

Θέματα της οικογένειας

Σφακιανάκης , Θεσσαλονίκη χ.χ

Καραδιάκος Χ.

Κλέπται του Θησαυρού σου

Σφακιανάκης , Θεσσαλονίκη χ.χ

Καρανικόλας Π.

Οι αιρετικοί Προτεστάντες

Αστήρ, Αθήναι 1976

Καριώτογλου Δ.

*Κουβεντιάζοντας για την πίστη σήμερα

Αρμός, Αθήνα 1989

Καστανάς Θ. Ν.

Χριστιανικές απόψεις κοινωνικής αγώγης

Θεσσαλονίκη 1955

Καστανάς Θ. Ν.

Ανάγκη δράσεως ( εξ αφορμής μιας κριτικής)

Κούμενος , Θεσσαλονίκη 1930

Καστανάς Θ. Ν.

Ανθρωπιστικά Γράμματα και Χριστιανική Αγιότης

Αθήναι , 1955

Καστανάς Θ. Ν.

Η σχολική θρησκευτική ζωή

Θεσσαλονίκη, 1949

Καστανάς Θ. Ν.

Aλλήλων τα βάρη βαστάζετε

Αποστολική διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος , Αθήναι 1959

Καστανάς Θ. Ν.

Η Χαρισματική Ζωή των πιστών κατά τον Απόστολόν Παύλον

Τριανταφύλλου,Θεσσαλονίκη 1956

Καστανάς Θ. Ν.

Προβλήματα του Θεολόγου

Θεσσαλονίκη 1948

Καστανάς Θ. Ν.

Ο Απόστολος Παύλος και η προσευχή

Θεσσαλονίκη 1955

Καστανάς Θ. Ν. 

Πέτρος ο Κορυφαιός των Αποστόλων (6)

Θεοδωρίδης , Θεσσαλονίκη 1946

Καστανάς Θ. Ν.

*Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας Εκλεκταί Περικοπαί

Φιλοκαλία, Εν Πειραιεί 1928-29

Καστανάς Θ. Ν.

Ο Αγιος Γρηγόριος ο Παλαμας και ο Μυστικισμός των Ησυχαστών (2)

Κούμενος , Θεσσαλονίκη 1939

Καστανάς Θ. Ν.

Ο Απόστολος Παυλος και η προσευχή

Θεσσαλονίκη 1955

Καστανάς Θ. Ν.

Μικρή Εισαγωγή στην μελέτη του Αποστόλου Παύλου (2)

Θεσσαλονίκη 1950

Κεραμιδάς Α.

Νεοελληνική θρησκευτική ανθολογία

Σαλλιβέρου , Αθήναι 1940

Κεραμιδάς Α.

Τα θρησκευτικά μαθήματα και αι εκδρομαί

Κυριάκου , εν Αθήναις 1936

Κεραμιδάς Α.

Ο Ιησούς Χριστός και η φύσις

Ενοριάς, Αθήναι 1948

Κεσελόπουλος Α.

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της Εκκλησίας στη ζωή και στη σκέψη των τριών ιεραρχών (3)

Θεσσαλονίκη 1997

Κιλίφης Τ.

Τολμηροί ψιθυρισμοί

Αθήναι 1977

Κιλίφης Τ.

Φλογίσματα

Αθήνα 1978

Κιλίφης Τ.

Νύξεις από γεγονότα

Αθήνα 1978

Kογκούλης I. B.

*Προβλήματα ειδικής διδακτικής του θρησκευτικού μαθήματος

Aφοί Kυριακίδη, Θεσ/νίκη 1985

Κογκούλης Ι.-Οικονόμου Χρ. κ.ά.

*Η θεία λειτουργία του αγίου Ι. του Χρυσοστόμου

Λυδία, Θεσ/νίκη 1991

Κογκούλης Ι.-Οικονόμου Χρ. κ.ά.

*Το Βάπτισμα

Λυδία, Θεσ/νίκη 1992

Κογκούλης Ι.-Οικονόμου Χρ. κ.ά.

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Ο.Χ.Α. Λυδία, Θεσσαλονίκη 1991

Κολιτσαράς Ι.

Η δυτική Εκκλησία ( αι διαφοραί της προς την Ορθόδοξον)

Ζωή, Αθήναι 1960

Κολιτσαράς Ι.

Οι μάρτυρες του Γιεχωβά . Τεύχος ΄Β

Ζωή, Αθήναι 1976

Κολιτσαράς Ι.

Οι μάρτυρες του Γιεχωβά . Τεύχος ΄Α

Ζωή , Αθήναι 1973

Κολιτσάρας Ι.

*Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής

Η Ζωή, Αθήναι 1975

Κολιτσάρας Ι. (επιμ.)

Η Παλαιά Διαθήκη, τόμ. Δ'

Η Ζωή, Αθήναι 1981

Κολιτσάρας Ι. (επιμ.)

*Η Παλαιά Διαθήκη, τόμ. Ε'

Η Ζωή, Αθήναι 1981

Κουντουριώτου Γ. Σώτου

Τα Ευαγγέλια

Αθήναι, 1949

Κουντουριώτου Γ. Σώτου

Ορθόδοξος Χριστιανική Κατήχησις και Λειτουργική

Φέσκου , Αθήναι 1950

Κριαράς Εμμ.

Οι τρεις μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας και τα Αρχαία Γράμματα

Θεσσαλονίκη 1955

Κρικώνης Χρ.

Το αγαθό της ειρήνης κατά τους Τρεις Ιεράρχες (3)

Θεσσαλονίκη 1994

Κυριαζής Κ. Β.

Το φυσικόν και το κανονικόν δίκαιον εξ επόψεως ορθοδόξου (τεύχ. Α')

Αθήναι 1957

Κυριαζής Κ. Β.

Το φυσικόν και το κανονικόν δίκαιον εξ επόψεως ορθοδόξου (τεύχ. Β')

Αθήναι 1957

Κυριακίδης Στ.

Ελληνική Παιδεία και Χριστιανισμός

Θεσσαλονίκη 1932

Κυριάκου Δ.

Οι τρεις μεγάλοι Ιεράρχαι

Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων,εν Αθήναις 1931

Κωνσταντινίδης Γ.Ζ.

*Νέον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν της Αγίας Γραφής

Ο Λόγος, Αθήναι, χ.χ.

Κωνσταντίνου Θεοδ. Β.

Οι Μακαρισμοί

Αθήναι 1951

Κωτσάκης Δ. (επιμ.)

*Ομιλούν οι Έλληνες επιστήμονες περί Θρησκείας

Αθήναι, χ.χ.

Κωτσάκης Δ.Δ.

Η αρχή της αιτιότητος και η ελευθερία της βουλήσεως

Αθήναι 1957

Κωτσάκης Δ.Δ.

Η κοσμοθεωρία του υλισμού

Αθήναι 1977

Κώτσης Α. Λ.

Ερμηνεία των ειρμών των ασματικών κανόνων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών

Χαλκίς 1959

Λαουρδάς Β.

Κύριλλος και Μεθόδιος

Αθήναι 1958

Λιακατάς Λ. Ι.

Σύμπαν και Πνεύμα

Αθήναι 1961

Λοβέρδος Σ. Π.

Η Αγία Πόλις

Αθήναι 1902

Λογοθέτου Κ. Ι.

Η φιλοσοφία των Πατέρων και του Μέσου Αιώνος

εν Αθήναις,1930

Λόσκι Βλ.

*Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού

Ρηγόπουλος, Θεσ/νίκη 1974

Μαντζαρίδης Γ.

Θέματα κοινωνιολογίας της Ορθοδοξίας

Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1975

Μαντζαρίδης Γ.

Χρόνος και ζωή (3)

Θεσσαλονίκη 1975

Μαντζαρίδης Γ.Ι.

*Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1985

Μαντζουράνης Κ.

Τα μεγάλα προβλήματα της φιλοσοφίας- των θρησκειών- της επιστήμης

Συνοδινού, Αθήναι 1950

Μαστογιαννόπουλος Ηλ.

*Μεγάλοι Δημιουργοί

Η Ζωή, Αθήναι 1978

Ματσούκας Ν.

*Δογματική και συμβολική Θεολογία, τόμ. Α', Β'

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1985

Ματσούκας Ν.

*Μυστήριον επί των ιερώς κεκοιμημένων και άλλα μελετήματα

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1992

Ματσούκας Ν.

*Επιστήμη, φιλοσοφία και θεολογία στην εξαήμερο του Μ. Βασιλείου

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1990

Ματσούκας Ν.

Συζητήσεις. Πνευματικά θέματα

Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη 1974

Μελέτης Γ.

Ο Άγιος της αγάπης

Η Ζωή, Αθήναι 1968

Μελέτης Γ.

Διάλογος με τα νιάτα της εποχής μας (2)

Η Ζωή, Αθήναι 1970

Μερεντίτης Κ.

Και επί γης ειρήνη (2)

Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, Αθήναι 1950

Μεταξάς Κ.

Η Ιερουσαλήμ και τα ιερά προσκυνήματα

Αθήναι 1953

Μεταξάς Κ.

Η Ιερουσαλήμ και τα ιερά προσκυνήματα (2)

Αθήναι 1957

Mεταλληνός Γ. Δ. πατήρ

*Eνορία. Xριστός εν τω μέσω τιμών

Aποστολική Διακονία, Aθήνα 1990

Mεταλληνός Γ. Δ. πατήρ

*H Eκκλησία μέσα στον κόσμο

Aποστολική Διακονία, Aθήνα 1988

Μηλιόπουλος Π.

Θρησκευτικοί Ύμνοι

Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη1958

Μητροπολίτης Λήμνου , Διονύσιος

Πιστοί άχρι Θανάτου

Κωνσταντινιδη και Μιχάλα , Αθήναι 1959

Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θειρών Γενναδίου

Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Αθήναι, 1953

Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κ. Διονύσιος (μτφ)

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 2001

Μητσάκης Κ.

Οι τρεις Ιεράρχες στη Βυζαντινή υμνογραφία

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1973

Μίχας Λ.

Μωυσής, ο μύστης και ο νομοθέτης

Η αδελφότης, Θεσσαλονίκη 1960

Μοναχού Θεόκλητου Διονυσ.

*Ορθόδοξα Μελετήματα

Ορθ. Τύπος, Εν Αθήναις 1974

Μοναχού Θεόκλητου Διονυσ. (2)

Μεταξύ ουρανού και γης

Αστηρ , Αθήνα 1967

Μουστάκης Β.

*Λεξικό της Αγίας Γραφής

Αθήναι 1955

Μπακιρτζής Χ.(επιμ.), Σιδέρη Α.(μτφ)

Αγίου Δημητρίου θαύματα: Ο βίος, τα θαύματα και η Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου

Άγρα, Θεσσαλονίκη 1997

Μπαλάνος Δ.

Οι πατέρες και συγγραφείς της αρχαίας Εκκλησίας

Αθήναι 1949

Μπάλανος Δ.

Η θρησκευτικότης του ελληνικού λαού

Αετός, Αθήναι 1947

Μπάλανος Δ.

Η Μεγάλη εβδομάς και το Πάσχα

Σιδέρη Ι., Αθήναι 1924

Μπάλανος Δ.

Οι πατέρες και συγγραφείς της αρχαίας Εκκλησίας (2)

Χρήστου.Γ., Αθήναι 1949

Μπασιάς Κ.

Νέον Κυριακοδρόμιον

Αστήρ, Αθήναι 1956

Μπερδιάγιεφ Ν.

Πνεύμα και ελευθερία, δοκίμιον χριστιανικής φιλοσοφίας

Χρήστου.Γ., Αθήναι 1952

Mπερντιάεφ N.

*Για την κοινωνική ανισότητα, μτφρ. E.Δ. Nιανιός

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1984

Μωραϊτης Δ.

Οι τρεις Ιεράρχαι και η εποχή μας

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1957

Μωραϊτης Δ.

Χριστιανικός ανθρωπισμός και τεχνική

Ελληνική ανθρωπιστική εταιρεία, Αθήναι 1961

Nάκος. Π.

Παιδαγωγική του Ευαγγελίου

Καμπανά, Αθήναι 1963

Νικολαϊδης Στ.

Ο Ναζωραίος, η οδός, η αλήθεια και η ζωή

Κυριακούλη, Αθήναι 1940

Νιχωρίτης Κ. Γ. (επιμ.)

Κύριλλος και Μεθόδιος

Επίκεντρο, Αθήνα 2012

Ξηροτύρης Ιωαν.

Το άγχος της αμαρτίας

Αθήνα 1970

Ξηροτύρης Ιωαν.

Η χαλάρωση του Θρησκευτικού συναισθήματος

Θεσσαλονίκη 1973

Ξηροτύρης Ιωαν.

Ένα σοβαρό εθνικό πρόβλημα, η ύπαιθρος χωρίς ιερείς (2)

Θεσσαλονίκη 1968

Ξυγγόπουλος Α.

Ο εικονογραφικός κύκλος της ζωής του Αγίου Δημητρίου

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1970

Οικονόμου Χρ.

Θεολογία της Καινής Διαθήκης και πατερική ερμηνευτική

Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 2001

Ουναμούνο Μ.

Η αγωνία του χριστιανισμού

Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1970

Παναγιωτίδης Π

Η αναγκαιότητα της μετάνοιας

Ο.Χ.Α. Απολύτρωσις, Θεσσαλονίκη 1996

Παναγιωτίδης Π.

Ο αγώνας και τα όπλα του πιστού (2)

Ο.Χ.Α. Απολύτρωσις, Θεσσαλονίκη 1997

Παπαγεωργακόπουλος Κ. Ανδρ.

Περικοπαί εκ της Παλαιάς Διαθήκης (2)

1937

Παπαγιαννάκος Δ.

Αποκάλυψις μυστηρίων, Ητοι αλάνθαστοι μαθηματικοί εκκλησιαστικοί κανόνες

Φραντζεσκάκη Ν. εν Αθήναις 1940

Παπαδημητρακοπούλου Π. Δ. (επιμ.)

Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος(1903-1972)

Θεσσαλονίκη 1974

Παπαδημητρίου Ηρ & Βασιλειάδης Νικ.

Υπόμνημα εις τας παροιμίας (2)

Σωτήρ, Αθήναι 1969

Παπαδόπουλος Α.

*Σύγχρονες αιρέσεις και θρησκευτικά κινήματα στην Ελλάδα

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1991

Παπαδόπουλος Α.

Ο οικουμενικός και ενοποιός χαρακτήρας του τριαδικού δόγματος κατά τους θεολόγους της Καππαδοκίας

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1991

Παπαϊωάννου Ι. Α.

Θρησκεία και ανεξάρτητος ηθική (2)

Καγιάφας, Πάτραι χ.χ.

Παπαμιχαήλ Γρ.

Ο Ιησούς Χριστός ως ιστορικόν πρόσωπον

Φοίνικος, εν Αθήναις 1937

Παπαμιχαήλ Γρ.

Η ουσία και το βάθος του χριστιανισμού

εν Αθήναι, 1937

Παπαπαναγιώτης Κ.

Θρησκευτικοί παλμοί

Καγιάφας, Πάτραι χ.χ.

Παπαπαναγιώτης Κ.

Βιβλικές ιστορίες και βιβλικά τραγούδια (2)

Σιδέρης, Αθήναι χ.χ.

Παπασταύρου - Παπαγαθαγγέλου.

Προσευχές

Αθήνα 1969

Παπα-Φιλόθεος Φ.

Ο διάλογος, αρχές και μέθοδοι

Ακρίτας, Αθήναι 1979

Παράσογλου Γ.

Δημήτριος, ο ποικιλότροπος και πολυωνυμος Άγιος (3)

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1997

Πάστρας Γ. Κ.

Πατροκοσμάς ο Αιτωλός

Πολύζου- Τσιάνικα, Αγρίνιον 1950

Πάσχου Π.Β.

Έρως Ορθοδοξίας

Αστήρ, Αθήναι 1964

Πάτρας Π. Λ.

Ο Μέγας διδάσκαλος ως παιδαγωγός (2)

Νέος Κόσμος, Θεσσαλονίκη 1939

Πετρόπουλος Ν. Γ.

Η δίκη του Χριστού

Αθήναι 1965

Πιέριος Α.Κ.

Η ορθοδοξία κατά του χιλιασμούκαι της διαμαρτυρήσεως

Ελληνικής Χριστοπολιτείας, εν Αθήναις 1956

Πούρικας Μ. Γ.

Από τας συνομιλίας μου με τον διδάσκαλόν μου

Χ.Ε.Ε.Ν., Αθήναι 1958

Πρεσβύτερος Καλλινικός Κ.

Πενηνταδύο ομιλίαι

Φως , Αθήναι 1958

Ροζάνης Στ.

Ο κώδικας Ναγκ Χαμαντί. Τα απόκρυφα ευαγγέλια και η συμβολή τους στη διαμόρφωση του χριστιανικού κοσμοειδώλου των πρώτων αιώνων μετά Χριστό

Σύγχρονη Έκφραση, Λιβαδειά, 2006;

Σακελλαρίου Θ. Γ.

Η εξέλιξις του θρησκευτικού βίου του Έλληνος εφήβου

Θεοδωρίδης , Θεσσαλονίκη 1938

Σακελλαρίου Θ. Δ.(επιμ.)

Τάξις διαφόρων δοξολογιών

Ρηγόπουλος, Θεσσαλονίκη χ.χ.

Σάκκος Στ. Ν.

Ο θεός στη γη μας

Ο.Χ.Α. Απολύτρωσις, Θεσσαλονίκη 1993

Σάκκος Στ. Ν.

Τα μικρά γράμματα των Μεγάλων (3)

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1992

Σιμπή Μ.Ι.

*Φλεγομένη Βάτος. Εισαγωγή στην ιουδαϊκή σκέψη

Δωδώνη, Αθήνα 1968

Σιώτος Μ.

Χριστιανισμός και ανθρωπισμός

Ελληνική ανθρωπιστική εταιρεία, Αθήναι 1962

Στάμος Π. Γ.

Ιωάννου του Χρυσοστόμου τεσσαράκοντα επιστολαί χριστιανικής αγάπης

Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη 1956

Στάμος Π. (εισ.)

*Κοινωνικαί ομιλίαι του Ι. του Χρυσοστόμου

Αθήναι 1964

Στάμος Π. (εισ.)

*Ομιλίαι περί της ανατροφής των τέκνων του Ι. του Χρυσοστόμου

Αθήναι 1962

Στάμου Π.

Ιωάννου του Χρυσοστόμου Επιστολαί προς την Ολυμπιάδα

Τριανταφύλλου, Θεσ/νίκη 1955

Στάμου Π.

Ιωάννου του Χρυσοστόμου Τεσσαράκοντα επιστολαί χριστιανικής αγάπης

Τριανταφύλλου, Θεσσαλονίκη 1956

Στεφανίδης Κ. Βασίλειος

Εκκλησιαστική Ιστορία

"Αστήρ'', Αθήναι 1948

Στεφανίδης Κ. Βασίλειος

Εκκλησιαστική Ιστορία

'Αστήρ'', Αθήναι 1959

Στογιάννος Β.

*Πρώτη Επιστολή Πέτρου

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1980

Στογιάννος Β.

*Η εκκλησία στην Ιστορία και στο παρόν

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη, χ.χ.

Στογιάννος Β.

Αποκάλυψη και πολιτική (2)

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1985

Σχολάρχος Ιβηρρίτου Ιωακ.

Λόγος εις την εορτή των τρειών Ιεραρχών. 1931-32

Αγιον Όρος Άθως, εν Καρυαις 1932

Σχολείον του Χριστού

Αγιογραφικά θέματα(1951-1953):το βιβλίο της εξόδου

Θεσσαλονίκη χ.χ.

Σωτηρόπουλος Ν.

*Αντιχιλιαστικόν εγχειρίδιον

Ο Σταυρός, Αθήνα 1986

Τασούλης Γ. Ν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος:η εθνική και εκκλησιαστική δράσις του

Κωνσταντινίδης, Αθήναι 1972

Τρακατέλλης Δ.

Οι Πατέρες ερμηνεύουν

Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1995

Τρακατέλλης Δ.

Authority and Passion (2)

H.C.O.P., Brookline, Massachusetts, 1998

Τρεμπέλας Π.

*Απολογητικαί Μελέται Α'

Ο Σωτήρ, Αθήναι 1971

Τρεμπέλας Π.

*Θεοσοφία

Ο Σωτήρ, Αθήναι 1984

Τρεμπέλας Π.

*Ο πνευματισμός

Ο Σωτήρ, Αθήναι 1979

Τρεμπέλας Π.

Εκλογή Ελληνικής Ορθοδόξου Υμνογραφίας

Αθήνα 1949

Τρεμπέλας Π. Ν.

Δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας (τόμ. Α')

"Ζωή", Αθήναι 1959

Τρεμπέλας Π. Ν.

Υπόμνημα εις τας επιστολάς της Καινής Διαθήκης (τόμ. Α')

Ζωή, Αθήναι 1956

Τρεμπέλας Π. Ν.

Δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας (τόμ. Β')

Ζωή, Αθήναι 1959

Τρεμπέλας Π. Ν.

Δογματική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας (τόμ. Γ')

Σωτήρ, Αθήναι 1961

Τρεμπέλας Π. Ν.

Αρχαί και χαρακτήρ της χριστιανικής λατρείας

Σωτήρ, Αθήναι 1962

Τρεμπέλας Π. Ν.

Απολογητικαί μελέται τομ Ε΄

Σωτήρ, Αθήναι 1973

Τρεμπέλας Π. Ν.

Εγλυκλοπαίδεια της Θεολογίας (2)

Σωτήρ, Αθήναι 1964

Τρεμπέλας Π.Ν.

*Υπόμνημα εις τας Επιστολάς της Κ. Διαθήκης, τόμ. Β'

Η Ζωή, Αθήναι 1956

Τρεμπέλας Π.Ν.

*Υπόμνημα εις τας Πράξεις των Αποστόλων

Η Ζωή, Αθήναι 1955

Τρεμπέλας Π.Ν.

*Υπόμνημα εις το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον

Η Ζωή, Αθήναι 1969

Τρεμπέλας Π.Ν.

*Υπόμνημα εις το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον

Η Ζωή, Αθήναι 1958

Τρεμπέλας Π.Ν. (επιμ.)

*Η Καινή Διαθήκη

Σωτήρ, Αθήνα 1997

Τσάμης Δ.

*Άγιον Όρος

Θεσ/νίκη 1986

Τσελίνσκι Θ.

Η Σίβυλλα

Παπαδημητρίου , Αθήναι 1951

Τσινούκας Β.Γ.

Χριστιανισμός και σύγχρονος ελληνική παιδεία

Αθήναι χ.χ.

Τσιριντάνη Α.Ν.

Η πίστις ως βίωμα τομ Α΄

Συζήτησις, Αθήναι 1980

Τσιριντάνη Α.Ν.

Εμείς οι Έλληνες

Συζήτησις, Αθήναι 1978

Τσιριντάνη Α.Ν.

Για μια πορεία με επίγνωση

Συζήτησις, Αθήναι 1975

Τσιριντάνη Α.Ν.

Για τα ελληνικά νιάτα

Συζήτησις, Αθήναι 1978

Τσιριντάνη Α.Ν.

Οι νέοι και η εποχή μας

Συζήτησις, Αθήναι 1976

Τσιρόπουλος Κ.

*Μυστικός Δείπνος

Αστήρ, Αθήναι 1980

Τσιρόπουλος Κ.

Αγωνιώδης θητεία

Οι εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1964

Τσιρόπουλος Κ.

Διάλογος του χριστιανισμού με την εποχή μας (2)

Αστήρ, Αθήναι 1970

Φλορόφσκυ Γ.

*Σταθμοί της ρωσικής θεολογίας, μτφρ. E.B. Γιούλτση, τόμ. A

Πουρνάρας, Θεσ/νίκη 1986

Φραγκιδάκης Ι.Ε.

Περισπούδαστοι πεποιθήσεις αρχαίων Ελλήνων σοφών περί θεού (2)

Σύρου, Θεσσαλονίκη 1947

Χατζηιωάννου Δ.Ε.

Αι κοσμοθεωρητικαι απόψεις του Χρυσοστόμου εν σχέσει προς τας αντιλήψεις των ιστορικών του σοσιαλισμού M. Beer, R. Pohlmann και άλλων

Μουσουλιώτη και Βαβαρέτου, Αθήναι 1948

Χρυσάγης Κ.Ν.

Θρησκευτικαί ομιλίαι και τινες επικήδειοι λόγοι

Αθήναι 1956

Ψαλτόπουλος Λ.

Η Θεία Λειτουργία

Θεοδωρίδου, Θεσσαλονίκη 1937

Ψαλτόπουλος Λ.

Η Θεία Λειτουργία

Ψαλτόποολου, Θεσσαλονίκη 1997

Ψευτόγκας Β.Στ.

Το οικουμενικόν ιδεώδες κατά τους Τρεις Ιεράρχες

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1995