ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Θέσεις στάθμευσης με .. αισθήσεις

RFID, IoT, SmartCity, InGround Vehicle Detectors, Lora, App,
Electric Car Charging, Open Data, Realtime Parking Availability

"Πως φανταζόμαστε την 'έξυπνη πόλη;'
τεχνο-κεντρική: Εφαρμόζει ουσιαστικά τις σύγχρονες τεχνολογίες
εργονομική: Αναπτύσσεται σε αρμονία με τον άνθρωπο, τη φύση, τις μηχανές
ανθρωπο-κεντρική: Είναι δημοκρατική, δίκαιη και ισόνομη για όλους
ESTHESi Group
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ποιος ο σκοπός ενός συστήματος ελέγχου στάθμευσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Η ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη ενσωματώνεται στον αστικό σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για να εξισορροπήσει τη διαθεσιμότητα θέσεων με τη ζήτηση. Επιπρόσθετα, λειτουργεί ως αντικίνητρο στην χρήση του ΙΧ υπέρ των διαθέσιμων μέσων μαζικής μεταφοράς ή άλλων μεθόδων (ποδήλατο, περπάτημα, commuting).

Τι θέλουμε οπωσδήποτε από ένα σύστημα ελέγχου στάθμευσης;

ευχρηστια

Σημαντικό μέρος της αποδοχής ενός τέτοιου συστήματος είναι η ευκολία χρήσης από όλους τους τύπους χρηστών. Είτε είναι οι οδηγοί αυτοκινήτων (μόνιμοι κάτοικοι, επισκέπτες, ΑΜΕΑ)  είτε οι επαγγελματίες που είτε χρησιμοποιούν άμεσα το σύστημα ή έμμεσα προσφέροντας επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως πχ. προσφορά χρόνου στάθμευσης, είτε το προσωπικό ελέγχου, θα πρέπει με απλό και γρήγορο τρόπο να εκτελούν τις απαιτούμενες από το σύστημα ενέργειες.

Πως ένα σύστημα ελέγχου στάθμευσης θα προσφέρει περισσότερα;

Διαλειτουργικοτητα

Ένα σύστημα που μπορεί να υποστηρίξει την επικοινωνία με άλλα συστήματα (πχ. την σχεδιαζόμενη κάρτα πολίτη ή δημότη, δημόσια ασύρματα δίκτυα wifi ή baseband) ενώ δημιουργεί την υποδομή ανάπτυξης νέων εφαρμογών smartcity είτε για κοινωνικούς είτε για εμπορικούς σκοπούς, τότε το κόστος που απαιτεί η εγκατάσταση, γίνεται πολλαπλασιαστική επένδυση.

Γιατί θα ξεχωρίσετε το σύστημα στάθμευση EsThesi;

πλεονεκτηματα

οικονομία προσωπικού

Η λύση που προτείνουμε μεταφέρει τον έλεγχο της χρέωσης στο σύστημα με το ανθρώπινο παράγοντα να εστιάζει στον καταλογισμό των παραβάσεων.

ευκολία χρήσης

Η αξιοποίηση τεχνολογίας RFID σε συνδυασμό με τους ενδοδαπέδιους αισθητήρες οχημάτων που προτείνουμε κάνει σχεδόν αόρατη (effortless) την διαδικασία αναγνώρισης του χρήστη από το σύστημα.

διαδραστικότητα

Η πύλες ΙοΤ (Internet of Things) που απαιτούνται για την συλλογή δεδομένων μπορούν να αξιοποιηθούν για διαθέσιμες ή μελλοντικές εφαρμογές, ενώ η δυνατότητα συνεργασίας με ασύρματα δίκτυα θα ωθήσουν την εξάπλωση τους σε επίπεδο δρόμου.

υποδομή smartcity

Η υλοποίηση που προτείνεται δημιουργεί κατάλληλη δικτυακή υποδομή που θα μπορεί να υποστηρίξει υπάρχουσες και μελλοντικές εφαρμογές smartcity.

βάσεις φόρτισης

Η ενσωμάτωση τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης αυτοκινήτων που προτείνεται ως εξέλιξη του συστήματος θα δημιουργήσει νέα οικονομικά μοντέλα διαχείρισης του συστήματος με δυνατότητα σύμπραξης επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων.

ανοικτά δεδομένα

Στην εποχή των big data και της ανάλυσης δεδομένων η πρωτογενής πληροφορία που παράγεται για τη λειτουργία της πόλης είναι μεγάλη και με την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων, θα αξιοποιηθεί στον σχεδιασμό της πόλης και των δραστηριοτήτων της.

Γίνε μέλος της Κοινότητας μας

Αν μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα και βρίσκετε ελκυστική την ιδέα να σχεδιάζουμε τη δική μας πόλη πάνω στο σημερινό καμβά, συνδεθείτε μαζί μας