Η ομάδα μας

Παναγιώτης - Υπεύθυνος Διοίκησης & Έρευνας Ανάπτυξης
Σπύρος - Υπεύθυνος Συστημάτων και Λειτουργιών
Βάιος - Υπεύθυνος Οικονομικών
Σωτήρης - Υπεύθυνος Μάρκετινγκ
Δανάη - Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού
Αλέξανδρος - Σύμβουλος Δημιουργικού & Έρευνας Αγοράς
Ανδρέας - Σύμβουλος Δημιουργικού & Δημοσίων Σχέσεων
Χάρης - Σύμβουλος Δημιουργικού & Πωλήσεων
Άρης - Σύμβουλος Δημιουργικού και Helpdesk
Κωνσταντίνος - Σύμβουλος Έρευνας και Ανάπτυξης