Συχνές Ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις αφορούν πρακτικές οδηγίες που εξηγούν λεπτομερώς τη λειτουργία του συστήματος, αντιπαραβάλλοντας τις δυνατότητες
ενός εγκατεστημένου συστήματος ελέγχου στάθμευσης, του συστήματος,Thesi στον Δήμο Θεσσαλονίκης

1. Έχω κατάστημα. Πως μπορώ να αξιοποιήσω την Esthesi;

H Esthesi υποστηρίζει ξεχωριστό περιβάλλον χρήστη για τους καταστηματάρχες όπου μπορούν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες εφαρμογές μάρκετινγκ, ξεκινώντας από την προσφορά χρόνου στάθμευσης, τη δυνατότητα απομνημόνευσης επιλογών και πληροφοριών που θα είναι διαθέσιμες μέσω του συστήματος ειδοποίησης της Esthesi (θα μπορούσε να λαμβάνει ο οδηγός μήνυμα για την προσφορά προσφέρεται από την στάθμευση σε συγκεκριμένη θέση, ΙοΤ marketing).

2. Είμαι μόνιμος κάτοικος με περισσότερα αυτοκίνητα.

Ναι το σύστημα δεν αναγνωρίζει το αυτοκίνητο, όπως το σύστημα Thesi, αλλά την κάρτα χρήστη. Μπορείτε να δηλώσετε στο σύστημα τους αριθμούς κυκλοφορίας που είναι στη κατοχή σας και το σύστημα θα ελέγχει αν κάποιο από αυτά είναι σταθμευμένο. Προσοχή όμως, σε περίπτωση που η κάρτα σας δεν βρίσκεται σε δικό σας αυτοκίνητο και εντοπιστεί από δειγματοληπτικό έλεγχο κινδυνεύετε να χάσετε την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου.

3. Καλύπτει η Esthesi και τις θέσεις των μόνιμων κατοίκων;

Ο έλεγχος των θέσεων μόνιμων κατοίκων αποτρέπει την παραβατικότητα και απελευθερώνει τον πολίτη από την καταγγελία της και τους εντεταλμένους υπαλλήλους (πχ. Δημοτικούς Αστυνομικούς) από τον έλεγχο της εστιάζοντας στην επιβολή των διοικητικών προστίμων και το έργο απομάκρυνσης του οχήματος. Επίσης, δίνει περισσότερες δυνατότητες όπως την χρήση διαφορετικών οχημάτων κάθε φορά για οικογένειες που έχουν τέτοιες ανάγκες.

4. Πόσο ανθεκτικό είναι το σύστημα σε ενέργειες δολιοφθοράς;

Οι αισθητήρες εδάφους έχουν επίπεδα προστασίας από βανδαλισμό και ατυχήματα, ενώ το συνολικό κόστος τους δεν είναι υψηλό σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης. Οι πύλες (gateways) τοποθετούνται σε ικανό ύψος (κολώνες φωτισμού). Ο κύριος όμως τρόπος προστασίας είναι το σύστημα να αποτελέσει εργαλείο για τους ανθρώπους της περιοχής, τους κατοίκους, τους επαγγελματίες που θα αποδεχτούν τους αισθητήρες ως ένα μέσο επικοινωνίας και διασύνδεσης με τη πόλη και τους επισκέπτες της. Αυτό απαιτεί μόνιμη και συστηματική επικοινωνιακή πολιτική του φορέα.

5. Η εταιρεία μου έχει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Μπορώ να τον επινοικιάζω στην Esthesi τις ώρες που δεν λειτουργεί η επιχείρηση;

Ναι, η Esthesi μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά είδη χρηστών και είναι βέβαιο ότι η πολιτική της επαχρησιμοποίησης όλων των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης είναι ένα μέσο κάλυψης των αναγκών της πόλης που μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύστημα ανταπόδοσης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και του τοπικού Δήμου. Για παράδειγμα, θα μπορούσε η ανταπόδοση να έχει τη μορφή εκπτώσεων σε δημοτικά τέλη, events και άλλες δημοτικές παροχές, ή ακόμη και προώθηση μέσω του συστήματος ειδοποίησης του Esthesi (πχ. όποιος παρκάρει στη θέση να λαμβάνει προωθητικό μήνυμα από την εταιρία)

6. Πόσο θα κοστίσει ένα τέτοιο σύστημα με τόσο εξοπλισμό;

Το σημαντικότερο κόστος ενός συστήματος αφορά τους ανθρώπινους πόρους που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της παραβατικότητας. Η esthesi απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κόστος κτήσης εξοπλισμού που απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, ενώ απελευθερώνει τους υπαλλήλους από τον έλεγχο εστιάζοντας μόνο στην καθολική και γρήγορη διαδικασία καταλογισμού παραβάσεων. Με το τρόπο αυτό αποθαρρύνεται η παραβατικότητα δίνοντας πραγματική βοήθεια στον ιστό της πόλης.

7. Είναι οι πολίτες έτοιμοι να αποδεχθούν ένα τόσο προηγμένο σύστημα;

Η esthesi εκμεταλλεύεται την τεχνολογία ώστε να κάνει “αόρατη” την λειτουργία της. Δεν απαιτεί εξοικείωση από τον περιστασιακό χρήστη, ενώ δίνει εξαιρετικές δυνατότητες στους επαγγελματίες και τον φορέα να αναπτύξουν υπηρεσίες και εφαρμογές, δημιουργώντας νέα υπεραξία.

8. Είναι δυνατό να φορτίζω το αυτοκίνητο μου στο δρόμο;

Ναι, η φόρτιση του αυτοκινήτου στη θέση στάθμευσης είναι μια τάση που θα επικρατήσει στο άμεσο μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Η Esthesi μπορεί να αξιοποιήσει το σύστημα χρέωσης παράλληλα για μια ξεχωριστή εγκατάσταση που θα αφορά την ενσύρματή ή ασύρματη φόρτιση αυτοκινήτων. Η δυνατότητα αυτή θα δημιουργήσει νέα οικονομικά μοντέλα στη διαχείριση των θέσεων που θα προκύπτουν από την συνεργασία με εταιρίες αυτοκινήτων (που θα προσφέρουν ως υπηρεσία τη φόρτιση. βλ.μοντέλα Tesla, είτε παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας). Ο δήμος θα μπορεί να νοικιάζει μακροχρόνια τις θέσεις καλύπτοντας τα κόστη επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού.

9. Είναι ασφαλή τα δεδομένα των χρηστών;

Η συλλογή δεδομένων που αφορά τον χρήστη είναι στη λογική των ελάχιστων αναγκαίων, ενώ υπάρχουν η δυνατότητα να λειτουργεί ανεξάρτητα στο σύστημα charging, από σύστημα εντοπισμού του χρήστη και στοιχεία όπως η θέση και η διάρκεια στάθμευσης. Η χρέωση δηλαδή μπορεί να γνωρίζει μόνο τη διάρκεια στάθμευσης για τον καταλογισμό της χρέωσης.

10. Πως μπορούν να αξιοποιηθούν τα δεδομένα που συλλέγει η Esthesi;

Στη λογική της αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων και των προδιαγραφών τους, η Esthesi μπορεί να προσφέρει Api για εφαρμογές Data Analysis σε δημόσιους και εμπορικούς φορείς που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τις δραστηριότητες της πόλης.

11. Μπορεί η Eshtesi να ελέγχει και άλλα σημεία ενδιαφέροντος όπως οι διαβάσεις και ράμπες AMEA;

Ναι, πρακτικά ο τρόπος λειτουργίας παραμένει ίδιος και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, σε συνδυασμό με συστήματα παρακολούθησης κίνησης, για την προστασία θέσεων ΑΜΕΑ και διαβάσεων για τον άμεσο καταλογισμό των παραβάσεων.

12. Είναι δυνατό να βλέπω τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο;

Με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού που θα αξιοποιεί το σύστημα είναι δυνατή η υλοποίηση αυτής της δυνατότητας, που θα δείχνει δηλαδή τη διαθεσιμότητα θέσεων στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο.

13. Μπορώ να ελέγξω το βαθμό παραβατικότητας ανά περιοχή ή ανα παράβαση;

Η πολιτεία και ο δήμος στα πλαίσια των ανοικτών δημόσιων δεδομένων, εφόσον δεν αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία παραβατών, θα μπορούσε πχ. με γραφικό τρόπο (color density map) να εμφανίζει στοιχεία παραβατικότητας ανά περιοχή,  ή ανά παράβαση. Τα στοιχεία αυτά μάλιστα θα αφορούν πρωτογενή πληροφορία και όχι έμμεσο υπολογισμό (π.χ πλήθος κλήσεων).

14. Μπορώ να μελετήσω την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης;

΄Όπως μπορούμε να ελέγξουμε το βαθμό παραβατικότητας, μπορούμε να ελέγξουμε και το βαθμό καταλογισμού των παραβάσεων, σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού από αυτόν από τα ελεγκτικά όργανα. Η συνδυαστική παραβολή παραβάσεων και κλήσεων θα έδινε την ακριβή εικόνα της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού, σε ένα πνεύμα ανοικτής διοίκησης, με σεβασμό στη λογοδοσία και την ενημέρωση του πολίτη.

15. Είναι η Esthesi ένα ολοκληρωμένο προϊόν/υπηρεσία;

Όχι, δεν είναι. Είναι μια πρόταση που αναπτύσσεται από τους μαθητές της Α λυκείου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση”, του οργανισμού ΣΕΝ/JA. H πρόταση θα παρουσιαστεί στην Εμπορική Έκθεση του προγράμματος στην Θεσσαλονίκη στις 22 Φεβρουαρίου 2019.

16. Πως μπορώ να βοηθήσω στη προώθηση της ιδέας;

Η Εsthesi έχει ανάγκη από οικονομικούς πόρους για τη δημιουργία πρωτοτύπου και εκθεσιακού υλικού προώθησης, επίσης από ειδικούς επαγγελματίες που θα βοηθήσουν άμεσα στην υλοποίηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, (Email: esthesi@sch.gr) ότι αν θέλετ ε να κάνετε και δική σας την Esthesi !